Archiwum

 

network monitoring software

Informacja dla mieszkańców budynków przy ulicy Karłowicza

?

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 czerwca 2017 roku

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 99 i § 100 Statutu Spółdzielni? Zarząd? zwołuje Walne Zgromadzenie ZSBM „PIAST” na dzień 3 czerwca 2017 r. o godzinie 1000,

które odbędzie się w Centrum Kongresowym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego przy Al. 29 Listopada 46.

UWAGA:

Do Centrum

Czytaj dalej

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w dalszym ciągu trwa procedura ustalania planów miejscowych opracowywanych dla Gminy Kraków, określających parametry zabudowy w sąsiedztwie Państwa budynków. ? Zainteresowanych Mieszkańców odsyłamy do strony:? http://​planowanie​.um​.krakow​.pl/​b​p​p​/​p​l​a​n​y​_​s​p​o​r​z​.​htm? ‚gdzie można uzyskać szczegółowe informacje? oraz zapoznać się? z procedurą składania uwag i wniosków.

Zachęcamy do aktywnego udziału w tworzeniu planów

Czytaj dalej

ZIP HOŁDA — Prace bez dodatkowego wynagrodzenia — RYCZAŁT– nie wymagają potwierdzenia wykonania przez zgłaszającego

ZAKRES PRAC

ZIP HOŁDA — Prace za wynagrodzeniem ZSMB „Piast” na podtawie potwierdzenia wykonania przez zgłaszającego usterkę

ZAKRES? PRAC