Archiwum

 

network monitoring software

INFORMACJA W SPAWIE PLANOWANEGO NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU PRZEKSZTAŁCENIA Z MOCY PRAWA, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

Szanowni Państwo.

Informujemy, że dobiegają końca prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo własności gruntu. Najprawdopodobniej uwłaszczenie z mocy prawa na gruntach pod blokami mieszkalnymi odbędzie się 1 października 2017 roku. Podstawą ujawnienia nowego właściciela w księdze wieczystej nieruchomości będzie stanowiło zaświadczenie o przekształceniu,

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce WAŻNE INFORMACJE oraz INFORMACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW są umieszczane informacje dla mieszkańców. W związku z tym prosimy o zapoznawanie się z nimi na bieżąco.

ZIP HOŁDA — Prace bez dodatkowego wynagrodzenia — RYCZAŁT– nie wymagają potwierdzenia wykonania przez zgłaszającego

ZAKRES PRAC

ZIP HOŁDA — Prace za wynagrodzeniem ZSMB „Piast” na podtawie potwierdzenia wykonania przez zgłaszającego usterkę

ZAKRES? PRAC

Strona internetowa Spółdzielni

W związku z licznymi głosami podczas Walnego Zgromadzenia Członków ZSMB „Piast” , które odbyło się w dniu 26 listopada 2016 r. w zakresie informacji przekazywanych mieszkańcom. Zarząd Spółdzielni ? podjął decyzję o konieczności modernizacji strony internetowej, wszelkie uwagi w tym zakresie prosimy wysyłać na? adres: ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Czytaj dalej