Archiwum

 

network monitoring software

Łazarza 15

Informacja dla mieszkańców ul. Łazarza 15

ZSBM „Piast” informuje, że wpłynęła decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na nieruchomości sąsiadującej z Państwa budynkiem.

Zainteresowanych Mieszkańców prosimy zapoznać się z materiałem poniżej.

?

Kazimierza Wielkiego 60, 62

Informacja dla mieszkańców ul. Kazimierza Wielkiego 60,62

ZSBM „Piast” informuje, że wpłynęło zawiadomienie dotyczące projektowanej inwestycji na działkach sąsiadujących z Państwa nieruchomością.

Zainteresowanych Mieszkańców prosimy zapoznać się z materiałem poniżej.

Altanowa 18/Szlachtowskiego 17

Informacja dla mieszkańców ul. Altanowa 18, ul. Szlachtowskiego 17

ZSBM „Piast” informuje, że wpłynęło zawiadomienie o kontynuacji postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego na działkach nr 179/6 obr. 3 oraz 469/1 obr. 3 Krowodrza, które sąsiadują z Państwa nieruchomością .

Zainteresowanych Mieszkańców prosimy o zapoznanie się z materiałem poniżej.

?

Czytaj dalej

Włóczków 2–6, Borelowskiego Lelewela 11–13

Informacja dla mieszkańców ul. Włóczków 2–6, ul. Borelowskiego Lelewela 11–13

ZSBM „Piast” informuje, że wpłynęła Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego — odmowa stwierdzenia nieważności decyzji SKO z dnia 28 lutego 2007 r. dot. „Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 268/13, 267/1, 267/2 obr. 12 Krowodrza przy ul. Włóczków w Krakowie” .

Czytaj dalej

Wygoda 9 i 13

Informacja dla mieszkańców ul. Wygoda 9 i? 13

ZSBM „Piast” informuje, że wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania warunków budowy na sąsiedniej nieruchomości tj. przy ul. Smoleńsk 22, Kraków.

Zainteresowanych Mieszkańców prosimy o zapoznanie się z materiałem poniżej.

?

Czytaj dalej