Archiwum

 

network monitoring software

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

Zakres Kompetencji:

  • Przyjmowanie w poczet członków.
  • Wykreślanie i wykluczanie z rejestru członków Spółdzielni
  • Wydawanie zaświadczeń dla kancelarii notarialnych, sądów, urzędów, banków i innych instytucji.
  • Dokonywanie zmian w opłatach za korzystanie z lokali przez osoby niebędące członkami Spółdzielni,
  • Opracowywanie projektów uchwał określających przedmiot odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach budynkowych ZSBM ?PIAST?.
  • Przygotowanie i uczestniczenie w umowach przeniesienia własności lokalu na rzecz Spółdzielni i osób uprawnionych.
  • Prowadzenie ewidencji lokali wyodrębnionych.
  • Prowadzenie ewidencji ksiąg wieczystych.
  • Organizowanie przetargów na lokale mieszkalne.
  • Współpraca z Gminą Miasta Kraków w sprawie lokali socjalnych dla osób objętych nakazem eksmisji.