Archiwum

 

network monitoring software

Akty prawne i regulaminy

 

AKTY PRAWNE: 

Statut Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast”

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o własności lokali

Ustawa prawo spółdzielcze

 

 

Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

REGULAMINY:

  1. Regulamin Domowego Komitetu Mieszkańców
  2. Regulamin Walnego Zgromadzenia
  3. Regulamin Rady Nadzorczej
  4. Regulamin Zarządu
  5. Regulamin praw i obowiązków Członków Spółdzielni
  6. Regulamin  Przeciwdziałania  Mobbingowi
  7. Regulamin rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków w zasobach ZSBM „Piast” wraz z aneksami
  8. Regulamin Porządku Domowego
  9. Regulamin określający zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej energią cieplną dostarczaną przez MPEC S.A. w Krakowie oraz zasady montażu i legalizacji indywidualnych wodomierzy c.w.u. w lokalach  wraz z aneksem
  10. Regulamin określający zasady rozliczania indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania — tekst jednolity