Archiwum

 

network monitoring software

Akty prawne i regulaminy

 

AKTY PRAWNE: 

Statut Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast”

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o własności lokali

Ustawa prawo spółdzielcze

 

 

Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

REGULAMINY:

 1. Regulamin Domowego Komitetu Mieszkańców — tekst jednolity + oświadczenie — zgoda na umieszczenie nazwiska
 2. Regulamin Walnego Zgromadzenia
 3. Regulamin Rady Nadzorczej
 4. Regulamin Zarządu
 5. Regulamin praw i obowiązków Członków Spółdzielni
 6. Regulamin  Przeciwdziałania  Mobbingowi
 7. Regulamin rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków w zasobach ZSBM „Piast” — tekst jednolity
 8. Regulamin Porządku Domowego
 9. Regulamin określający zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej energią cieplną dostarczaną przez MPEC S.A. w Krakowie oraz zasady montażu i legalizacji indywidualnych wodomierzy c.w.u. w lokalach — tekst jednolity
 10. Regulamin określający zasady rozliczania indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania — tekst jednolity 
 11. Regulamin Funduszu Remontowego — tekst jednolity