Archiwum

 

network monitoring software

Przetargi na roboty budowlane i inne

Przetarg nieograniczony

Na realizację  w 2015 roku instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej dla  wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Kazimierza Wielkiego 32 w Krakowie.

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 16–24.02.2015r. w godz. 10–14 w siedzibie Spółdzielni pok.26.

Koszt materiałów przetargowych 50,00zł netto+23%VAT= 61,50zł brutto dla jednego budynku.

Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr: 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465 przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 14 w dniu 6.03.2015 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.

  

 Informacja tel.: 12−623−35−62.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

           na prowadzenie konserwacji dźwigów osobowych w budynkach ZSBM „Piast” w Krakowie.

                                           

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 19.02–10.03.2015r. w siedzibie Spółdzielni, pok.26.

Koszt materiałów przetargowych: 50,00zł netto + 23% VAT=61,50zł brutto.

Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast”  nr 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465, przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 1400 w dniu 20.03.2015 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.

Dodatkowe informacje tel.: (12) 623−35−62.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Przetarg nieograniczony

Na realizację  w 2015 roku kompleksowego docieplenia,  wraz z robotami towarzyszącymi, dla niżej wymienionych wielorodzinnych budynków mieszkalnych : 

ul.: Dunin Wąsowicza 16, Dunin Wąsowicza 20, Kolberga 7, Filarecka 24. 

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 2–13 marca 2015 roku w godz. 10–14 w siedzibie Spółdzielni pok.26.

Koszt materiałów przetargowych 100zł netto+23%VAT=123zł brutto dla każdego budynku.

Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465, przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 14 w dniu 23.03.2015 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.

Informacja tel.: 12−623−35−62.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.