Archiwum

 

network monitoring software

Przetargi na roboty budowlane i inne

 Przetarg nieograniczony

 

 

 

 

 

Na wybór firm (I etap kwalifikacji) na wykonywanie  w 2018 roku:

  • prac budowlano-remontowych, remontów kominów, remontów dachów,   wymiany stolarki i ślusarki, robót izolacyjnych ścian piwnic, docieplenia stropodachów, napraw elewacji, remontów nawierzchni, remontów balkonów i tarasów, robót ślusarskich, robót malarskich, robót mykologicznych, robót ogólnobudowlanych, robót instalacyjno-sanitarnych, robót elektrycznych, projektów technicznych.  
  • robót ogólnobudowlanych  wykonywanych w trybie awaryjnym 
  • usług kominiarskich

 

w budynkach pozostających  w zasobach ZSBM „Piast” w Krakowie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla robót ogólnobudowlanych będzie do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. nr  26 lub na stronie internetowej Spółdzielni (poniżej).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla usług kominiarskich będzie  do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. nr  26 lub na stronie internetowej Spółdzielni (poniżej).

 

Termin składania ofert do dnia  11.12.2017 r. do godz. 14., w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.

Informacja tel. : 12−623−35−62

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ — wybór firm budowlanych

SIWZ — usługi kominiarskie