Archiwum

 

network monitoring software

Przetargi na roboty budowlane i inne

 Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Piast”

 ul. Kazimierza Wielkiego 67 , 30–074  Kraków

ogłasza 

Przetarg nieograniczony

Na wybór firm (I etap kwalifikacji) na wykonywanie  w 2015 roku  prac budowlano-remontowych: remontów kominów, remontów dachów, wymiany stolarki i ślusarki, robót izolacyjnych ścian piwnic, dociepleń stropodachów, napraw elewacji, remontów nawierzchni, remontów balkonów i tarasów, robót ślusarskich, robót malarskich, robót mykologicznych, robót ogólnobudowlanych, robót instalacyjno-sanitarnych, robót elektrycznych, usług kominiarskich oraz robót ogólnobudowlanych wykonywanych w trybie awaryjnym w budynkach pozostających  w zasobach ZSBM „Piast” w Krakowie.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. nr  26 lub na stronie internetowej Spółdzielni (link niżej)

Dla usług kominiarskich należy pobrać osobną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Termin składania ofert do dnia 12.12.2014r. do godz. 1400 w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.

Informacja tel. 12−623−35−62

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

SIWZ na wybór firm budowlanych w 2015

SIWZ na usługi kominiarskie w 2015 roku