Archiwum

 

network monitoring software

Przetargi na roboty budowlane i inne

 Przetarg nieograniczony

Na realizację  w 2015 roku zrównoważenia hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania dla niżej wymienionych wielorodzinnych budynków mieszkalnych:  ul.Chocimska 1, ul.Chocimska 19, ul.Kościuszki 57, ul.Helclów 23, ul.Odrowąża 40, ul.Friedleina 33–35, ul.Lea 8, ul.Kazimierza Wielkiego 60–62, ul.Lea 30, al.Pokoju 6, ul.Fałata 4/Kraszewskiego 34 w Krakowie.

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 17–20 marca 2015 roku w godz. 10–14 w siedzibie Spółdzielni pok.26.

Koszt materiałów przetargowych 50,00zł netto+23%VAT=61,50zł brutto dla jednego budynku.

Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465, przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 14 w dniu 08.04.2015 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.

 Informacja tel.: 12−623−35−62.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.