Archiwum

 

network monitoring software

Przetargi na roboty budowlane i inne

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano –Mieszkaniowa „Piast”

 ul. Kazimierza Wielkiego 67,  30–074 Kraków

ogłasza

Przetarg nieograniczony na realizację: 

  1. Konserwacji i remontów bieżących zasobów Spółdzielni w zakresie prac instalacji sanitarnych: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej.
  2. konserwacji i remontów bieżących zasobów Spółdzielni w zakresie prac instalacji elektrycznej i odgromowej.

 

Materiały przetargowe są do nieodpłatnego pobrania:

ZAŁĄCZNIK 1 –zakres prac i czynności 2016.01.07

ZAŁĄCZNIK 2 — Zakres prac i czynności 2016.01.07

Karta usunięcia awarii — zał. 3

SIWZ wybór firm budowlanych 2016.01.07

Umowa Roboty Konserwacyjne 2016.01.07

załącznik nr … — powierzchnia bydynków

Termin składania ofert do godz. 1030 w dniu 15.02.2016roku na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.

Informacja tel.: 12−623−35−62.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.