Archiwum

 

network monitoring software

Przetargi na roboty budowlane i inne

 Przetarg nieograniczony

Na realizację  w 2015 roku instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej dla  wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Chocimskiej 19 w Krakowie.

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 10–18.08.2015r. w godz. 10–14 w siedzibie Spółdzielni pok.25.

Koszt materiałów przetargowych 50,00zł netto+23%VAT=61,50zł brutto.

Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465, przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 14 w dniu 28.08.2015 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.

  

Informacja tel.: 12−623−35−62.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 Przetarg nieograniczony

Na realizację  w 2015 roku instalacji  ciepłej wody użytkowej dla niżej wymienionych wielorodzinnych budynków mieszkalnych:  ul.Altanowa 18 , ul.Szlachtowskiego 17, ul.Łokietka 13 w Krakowie.

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 22–30 lipca 2015 roku w godz. 10–14 w siedzibie Spółdzielni pok.26.

Koszt materiałów przetargowych 50,00zł netto+23%VAT=61,50zł brutto dla każdego budynku.

Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465, przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 14 w dniu 07.08.2015 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23. 

Informacja tel.: 12−623−35−62.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

 Na realizację  w 2015 roku instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej dla  wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Łokietka 17 w Krakowie.

 

Materiały przetargowe będą do odbioru w dniach 8–16.07.2015r. w godz. 10–14 w siedzibie Spółdzielni pok.26.

Koszt materiałów przetargowych 50,00zł netto+23%VAT=61,50zł brutto.

Wpłatę należy dokonać na konto ZSBM „Piast” nr 11 1240 4722 1111 0000 4854 8465, przed pobraniem materiałów przetargowych.

Termin składania ofert do godz. 14 w dniu 30.07.2015 roku, na dziennik podawczy w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 23.

 

  Informacja tel.: 12−623−35−62.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.