Archiwum

 

network monitoring software

Lokale Użytkowe

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „PIAST”

ul.  Kazimierza Wielkiego 67, 30–074 Kraków

tel. 12 623 35 50

odda w najem

nieruchomość o pow. 3999,00 m2 u zbiegu ulicy Królewskiej i Alei Kijowskiej w Krakowie na prowadzenie samochodowego parkingu strzeżonego.

Oferta z podaniem koncepcji zagospodarowania parkingu winna zawierać również informacje o:

 

  1. rodzaju podmiotu (+ załączyć dokumenty rejestrowe firmy),
  2. cenie ofertowej,
  3. gotowości wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu,
  4.  planowanych do wykonania prac remontowo-modernizacyjnych nieruchomości.

     

Oferty należy składać w biurze ZSBM „PIAST” w terminie do 15.09.2014r.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni  pokój 4, lub telefonicznie  nr 12 623 35 54,  664 456 967.