Archiwum

 

network monitoring software

Lokale Użytkowe

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „PIAST”

ul.  Kazimierza Wielkiego 67, 30–074 Kraków

tel. 12 623 35 50

odda w najem

nieruchomość o pow. 3999,00 m2 u zbiegu ulicy Królewskiej i Alei Kijowskiej w Krakowie na prowadzenie samochodowego parkingu strzeżonego.

Oferta z podaniem koncepcji zagospodarowania parkingu winna zawierać również informacje o:

 

 1. rodzaju podmiotu (+ załączyć dokumenty rejestrowe firmy),
 2. cenie ofertowej,
 3. gotowości wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu,
 4.  planowanych do wykonania prac remontowo-modernizacyjnych nieruchomości. 

Oferty należy składać w biurze ZSBM „PIAST” w terminie do 15.09.2014r.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni  pokój 4, lub telefonicznie  nr 12 623 35 54,  664 456 967.


Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano — Mieszkaniowa „PIAST” w Krakowie

 

informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy j.n.

ul. Czarnowiejska 73 (wejście od ul. Urządniczej) parter na działalność usługową, biuro, gabinet. Powierzchnia użytkowa 36,50 m2

Ponadto do wynajęcia oferujemy miejsca postojowe dla samochodów osobowych na wygrodzonych, zamkniętych placach przy ul:

 • Pawlikowskiego 14
 • Zakątek 2a
 • Oboźna 31

Oferty prosimy składać  w sekretariacie ZSBM „Piast” ul. Kazimierza Wielkiego 67 pokój 23 tel. 12 623 35 50.

Bliższe informacje w sprawie najmu tel. 12 623 35 54, 664 456 967

Oferta na lokal powinna zawierać informacje m.in o:

 • rodzaju podmiotu i jego podstawowej charakterystyce (forma organizacyjno — prawna) + załączyć dokumenty rejestrowe firmy,
 • rodzaj planowanej działalności w lokalu,
 • cenie oferowanej za 1 m2
 • gotowości wpłaty kaucji zabezpieczającej,
 • planowanych do wykonania prac remontowych podnoszących standard lokalu.