Archiwum

 

network monitoring software

Wzory dokumentów

 

 

Oświadczenie o rezygnacji z książeczki opłat

Odczyty wskazań wodomierzy zamontowanych w mieszkaniu

Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób

Wniosek o rejestrację adresu e-mail i numeru telefonu w systemie Spółdzielni

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wniosek o rozłożenie zaległości na raty

Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni

Wniosek o wyodrębnienie lokalu wraz z wypisem z dowodu tożsamości

Wniosek o wydanie zaświadczenia