Archiwum

 

network monitoring software

Plan strategiczny

PLAN STRATEGICZNY  ZSBM „PIAST” NA LATA 2016–2020

MISJA 

ZAPEWNIENIE CZŁONKOM  SPÓŁDZIELNI BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU ŻYCIA  W  NIERUCHOMOŚCIACH  ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZSBM „PIAST”

CEL

Dalsze doskonalenie pracy służb Spółdzielni zmierzające do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb członków Spółdzielni i budowania więzi społecznych w ramach zwiększenia aktywności Domowych Komitetów Mieszkańców w oparciu o obowiązujący Statut, przyjętą strukturę organizacyjną i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy.

Utrzymanie bardzo dobrej i stabilnej sytuacji finansowej Spółdzielni.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

I.            Obniżenie kosztów eksploatacji budynków

- zakończenie procesu termomodernizacji

II.            Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców

- montaż instalacji centralnej ciepłej wody

- remont instalacji elektrycznej wymiana WLZ i RG

- remont pionów i poziomów gazowych i kanalizacyjnych

- remont kominów

- malowanie klatek schodowych

III.            Rozwój i modernizacja infrastruktury

- budowa parkingów na nieruchomościach stanowiących majątek Spółdzielni przy ul. Łokietka i Kościuszki

- remont ciągów komunikacyjnych (wymiana zużytych płyt chodnikowych i krawężników)

- rekultywacja terenów zielonych i rekreacyjnych