Archiwum

 

network monitoring software

Spotkanie z Domowymi Komitetami Mieszkańców

Zarząd ZSBM „Piast” serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Domowych Komitetów oraz Mieszkańców z Zarządem Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. o godz. 1700, w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie przy al. Kijowskiej 14.

  

Porządek obrad przewiduje:

  1. Informacje o  zmianach Prawa spółdzielczego, wynikających z ustawy z dnia 20.07.2017 r.  o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego , oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

                                                                        Ref. R.Skrobiszewski        

 

2. Omówienie  propozycji zmian do Regulaminu funduszu remontowego oraz przedstawienie nowej procedury uzgadniania z mieszkańcami wydatków na te cele, w związku ze zmianami w ustawie Prawo spółdzielcze.

                                                                        Ref. P. Miłoń

 

3.Przedstawienie projektu Regulaminu instalowania i funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach mieszkaniowych ZSBM „PIAST” w Krakowie.

                                                                        Ref. R. Kucharczyk

                       

4.Omówienie wyników rocznych przeglądów budynków, ustalenie terminów uzgadniania planów na 2018 r.

                                                                       Ref. A. Węgiel

 

5. Dyskusje  i wolne wnioski.                                                                     

 

You must be logged in to post a comment.