Archiwum

 

network monitoring software

INFORMACJA W SPAWIE PLANOWANEGO NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU PRZEKSZTAŁCENIA Z MOCY PRAWA, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

Szanowni Państwo.

Informujemy, że dobiegają końca prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo własności gruntu. Najprawdopodobniej uwłaszczenie z mocy prawa na gruntach pod blokami mieszkalnymi odbędzie się 1 października 2017 roku. Podstawą ujawnienia nowego właściciela w księdze wieczystej nieruchomości będzie stanowiło zaświadczenie o przekształceniu, wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa. Projekt ustawy przewiduje, że właściciele mieszkań, opłatę przekształceniową będą wnosić przez 20 lat a właściciele lokali użytkowych w blokach (w tym garaży wbudowanych) przez 33 lata. Zawracamy uwagę, że projekt ustawy ogranicza liczbę osób, które będą wnosić opłatę przez 20 lat do osób, które w dniu 1 stycznia 2017 roku nie prowadziły w mieszkaniu działalności gospodarczej.

Ustawa nie przewiduje możliwości przekształcenia z mocy prawa gruntów na których znajdują się garaże lub miejsca postojowe.

Projekt przewiduje, że opłata przekształceniowa będzie wynosiła tyle ile roczna opłata za wieczyste użytkowanie w dniu 1 stycznia 2017 roku.

You must be logged in to post a comment.