Archiwum

 

network monitoring software

Godziny pracy Spółdzielni

                           

Poniedziałek 700 — 1500                                                              Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wtorek 700 — 1500                                                                     przyjmuje strony w każdą przedostatnią

Środa 1000 — 1800                                                           środę miesiąca w godzinach 1700 — 1800

Czwartek 700 — 1500                                               w pokoju 12.

Piątek 700 — 1500

 

 

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2015 roku

Projekty uchwał zgłoszone przez Zarząd Spółdzielni:

Uchwała nr 1/WZ/2015

Uchwała nr 2/WZ/2015

Uchwała nr 3/WZ/2015

Uchwała nr 4/WZ/2015

Uchwała nr 5/WZ/2015

Uchwała nr 6/WZ/2015

Uchwała nr 7/WZ/2015

Uchwała nr 8/WZ/2015

Uchwała nr 9/WZ/2015

Uchwała nr 10/WZ/2015

 

 

Odwołanie do Walnego Zgromadzenia od uchwały Rady Nadzorczej:

Uchwała nr 11/WZ/2015

 

 

Projekty uchwał zgłaszane przez Członków Spółdzielni w trybie § 101 ust. 4, 5 Statutu:

Uchwała nr 12/WZ/2015

Uchwała nr 13/WZ/2015

Uchwała nr 14/WZ/2015

 

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

 

Zgodnie z § 99 i § 100 Statutu Spółdzielni  Zarząd  zwołuje Walne Zgromadzenie ZSBM „PIAST” na dzień 13 czerwca 2015 r. o godzinie 1000, które odbędzie się w Centrum Kongresowym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego przy Al. 29 Listopada 46.

 

UWAGA:

Do Centrum Kongresowego można dojechać autobusami linii nr  105, 129, 139, 159.

Dojazd samochodem z al. 29 Listopada vis ā vis ul. Wileńskiej.

Przypomina się o konieczności posiadania ze sobą dowodu osobistego oraz numeru członkowskiego.

 

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 13.06.2015 r. :

 

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Komisji Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 7 czerwca  2014 r.
 6. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 7 czerwca 2014 r.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2014 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią Biegłego Rewidenta.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres kadencji 2014/2015.
 9. Przedstawienie wyników lustracji za lata 2012–2014 oraz zaleceń polustracyjnych.
 10. Dyskusja w ramach punktów 6, 7, 8, 9.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 r.,
  2. sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014,
  3. sprawozdania  z działalności Rady Nadzorczej za okres kadencji 2014/2015.
 12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu za rok 2014.
 13. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów do Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających,  przeprowadzenie wyborów.
 14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5.02.2015 roku oraz konieczności doprecyzowania kompetencji Rady Nadzorczej.
 15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni wynikających z uchwały nr 20/WZ/2014 przyjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 7.06.2014 roku.
 16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia  najwyższej sumy zobowiązań na finansowanie wprowadzenia centralnej ciepłej wody w budynkach Spółdzielni w  latach 2015/2016 .
 17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań na finansowanie dociepleń budynków w  latach 2015/2016.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Anity Kurowskiej od uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 lipca 2014 roku zatwierdzającej zmiany w Regulaminie Porządku Domowego.
 19. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie § 101 ust 4 i 5 Statutu.
 20. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 21. Zamknięcie obrad.

 

      Zarząd uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Spółdzielni www​.zsbm​-piast​.krakow​.pl znajdują się

- statut ZSBM „Piast”,

- regulamin Walnego Zgromadzenia,

- projekty uchwał od 20 maja 2015 roku

     

      Członkowie Spółdzielni mają  prawo zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w biurze Spółdzielni przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 tj.:

- statut ZSBM „Piast”,

- regulamin Walnego Zgromadzenia,

- projekty uchwał od 20 maja 2015 roku

 

Wyżej wymienione dokumenty będą dostępne w biurze Spółdzielni od 20 maja 2015 roku w pokojach nr 8,13,17 w godzinach od 1100 – 1700 w środy, natomiast w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 800 – 1400.

                                                                        

 

                                                                   ZARZĄD  ZSBM  „PIAST”

 

Informacja prasowa: Gazele Biznesu 2014 dla ZSBM „Piast”

 

W tym roku odbyła się jubileuszowa, 15. edycja Gazel Biznesu – rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich polskich przedsiębiorstw, które niezależnie od koniunktury gospodarczej z roku na rok rosną w siłę i stale odnotowują wzrost obrotów. Dane finansowe oraz uczciwość w prowadzeniu interesów sprawdzają i potwierdzają niezależne podmioty gospodarcze. W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy z trzech lat. Obecna edycja weryfikuje finanse za lata 2011–2013.

O tytuł Gazeli Biznesu 2014 mogą się ubiegać Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność przed rokiem 2011 i prowadzą ją nieprzerwanie do dziś, przychody ze sprzedaży w 2011 r. mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych i utrzymano stały wzrost przychodów.

 Na przestrzeni ostatnich lat Spółdzielnia wdrożyła program restrukturyzacyjny co doprowadziło do zwiększenia przychodów z tytułu wynajmu powierzchni komercyjnych o ponad jeden milion złotych. Piast zmniejszył zatrudnienie o blisko 26%. Z działań inwestycyjnych udało się wybudować dwa parkingi oraz przebudować pomieszczenia magazynowe na podziemny parking przy ul. Królewskiej. Wykonano termomodernizację 66 budynków, instalację centralnej ciepłej wody użytkowej w 11 budynkach wielorodzinnych. Dzięki tym działaniom minimalizowane jest ryzyko zatrucia się tlenkiem węgla. Prace te pomogą też w poprawie jakości krakowskiego powietrza. Mniej energii do ogrzania pomieszczeń, mniej pieców gazowych to spadek emisji gazów do atmosfery. W ciągu ostatnich trzech lat zlikwidowanych zostało 450 pieców gazowych głównie na Krowodrzy (84%), Zwierzyńcu (13%) i Starym Mieście (3%). O zakresie i terminach prac decydują mieszkańcy dlatego koniec programu termomodernizacji planowany jest na przestrzeni najbliższych trzech lat a instalacji centralnej ciepłej wody w roku 2020.

Zysk z działalności Spółdzielni jest w całości przekazywany na dopłaty do funduszu eksploatacji dzięki czemu mieszkańcy mają niższe czynsze o 2,42 zł/mkw/miesięcznie. Przykładowe mieszkanie o wielkości 50 mkw korzysta rocznie z dopłaty w wysokości 1452 zł.

 Uroczysta ceremonia wręczenia nagród Gazele Biznesu 2014 odbyła się 28 stycznia 2015 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w krakowskich Czyżynach. Podczas niej nagrodzone zostały najszybciej rozwijające się firmy z województwa małopolskiego.

Tytuł Gazeli Rok 2014 został wręczony 362 przedsiębiorstwom z Małopolski, wśród nich jest także Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „PIAST” — w tym gronie zajęliśmy 88 miejsce  a w całej Polsce 1168. Jesteśmy jedną z 19 nagrodzonych Spółdzielni z województwa oraz jedną z sześciu działających w Krakowie.

Ta nagroda pokazuje też olbrzymi wkład członków Spółdzielni systematycznie dbających o prawidłowe wykorzystywanie jej zasobów oraz regulujących swoje zobowiązania finansowe.

  

Szczegółowe informacje na stronie: http://​gazele​.pb​.pl/

Dostęp do MOL-a

Szanowni Państwo!

Przypominamy o możliwości internetowego dostępu do kartotek rozliczeń z tytułu opłat eksploatacyjnych i remontowych, dostępnych dla lokali mieszkalnych.

Osoby zainteresowane powyższą usługą proszone są o kontakt z sekretariatem Spółdzielni, celem pobrania hasła dostępu.