Archiwum

 

network monitoring software

Godziny pracy Spółdzielni

                           

Poniedziałek 700 — 1500                                                              Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wtorek 700 — 1500                                                                     przyjmuje strony w każdą przedostatnią

Środa 1000 — 1800                                                           środę miesiąca w godzinach 1700 — 1800

Czwartek 700 — 1500                                               w pokoju 12.

Piątek 700 — 1500

 

 

Spotkanie z Domowymi Komitetami Mieszkańców

Zarząd ZSBM „Piast” serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Domowych Komitetów Mieszkańców z Zarządem Spółdzielni, które odbędzie się 22 kwietnia 2015 roku o godzinie 1700 w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie przy al. Kijowskiej 14.

 

Porządek obrad przewiduje:

  1. Informacja o wynikach finansowych Spółdzielni za rok 2014. — ref. R. Skrobiszewski 
  2. Informacja o proponowanych zmianach do Regulaminu Funduszu Remontowego w zakresie ustalania stawek na ten fundusz w oparciu o planowane wydatki w planach 3–5 letnich — ref. P. Miłoń
  3. Ocena funkcjonowania nowego regulaminu rozliczania ciepła, oraz współpracy z Firmą  ISTA w zakresie zdalnego odczytu podzielników i rozliczeń ciepła za 2014 rok — ref. R.Kucharczyk
  4. Informacja o przestrzeganiu przez  Członków Spółdzielni  zasad  segregacji odpadów oraz konsekwencji dla mieszkańców braku ich realizacji na przykładzie  przeprowadzonych kontroli przez pracowników Urzędu Miasta Krakowa — ref. B.Gruszczyńska-Frey
  5. Warunki bezpiecznego, komfortowego i zdrowego sposobu korzystania z mieszkań w budynkach po termomodernizacji i wymianie stolarki okiennej — ref. A. Węgiel
  6. Omówienie propozycji zmian do regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i przedstawienie programu wymiany wodomierzy na urządzenia z możliwością zdalnego odczytu ich wskazań — ref. J. Borusiewicz
  7. Dyskusja i wolne wnioski.

Informacja prasowa: Gazele Biznesu 2014 dla ZSBM „Piast”

 

W tym roku odbyła się jubileuszowa, 15. edycja Gazel Biznesu – rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich polskich przedsiębiorstw, które niezależnie od koniunktury gospodarczej z roku na rok rosną w siłę i stale odnotowują wzrost obrotów. Dane finansowe oraz uczciwość w prowadzeniu interesów sprawdzają i potwierdzają niezależne podmioty gospodarcze. W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy z trzech lat. Obecna edycja weryfikuje finanse za lata 2011–2013.

O tytuł Gazeli Biznesu 2014 mogą się ubiegać Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność przed rokiem 2011 i prowadzą ją nieprzerwanie do dziś, przychody ze sprzedaży w 2011 r. mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych i utrzymano stały wzrost przychodów.

 Na przestrzeni ostatnich lat Spółdzielnia wdrożyła program restrukturyzacyjny co doprowadziło do zwiększenia przychodów z tytułu wynajmu powierzchni komercyjnych o ponad jeden milion złotych. Piast zmniejszył zatrudnienie o blisko 26%. Z działań inwestycyjnych udało się wybudować dwa parkingi oraz przebudować pomieszczenia magazynowe na podziemny parking przy ul. Królewskiej. Wykonano termomodernizację 66 budynków, instalację centralnej ciepłej wody użytkowej w 11 budynkach wielorodzinnych. Dzięki tym działaniom minimalizowane jest ryzyko zatrucia się tlenkiem węgla. Prace te pomogą też w poprawie jakości krakowskiego powietrza. Mniej energii do ogrzania pomieszczeń, mniej pieców gazowych to spadek emisji gazów do atmosfery. W ciągu ostatnich trzech lat zlikwidowanych zostało 450 pieców gazowych głównie na Krowodrzy (84%), Zwierzyńcu (13%) i Starym Mieście (3%). O zakresie i terminach prac decydują mieszkańcy dlatego koniec programu termomodernizacji planowany jest na przestrzeni najbliższych trzech lat a instalacji centralnej ciepłej wody w roku 2020.

Zysk z działalności Spółdzielni jest w całości przekazywany na dopłaty do funduszu eksploatacji dzięki czemu mieszkańcy mają niższe czynsze o 2,42 zł/mkw/miesięcznie. Przykładowe mieszkanie o wielkości 50 mkw korzysta rocznie z dopłaty w wysokości 1452 zł.

 Uroczysta ceremonia wręczenia nagród Gazele Biznesu 2014 odbyła się 28 stycznia 2015 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w krakowskich Czyżynach. Podczas niej nagrodzone zostały najszybciej rozwijające się firmy z województwa małopolskiego.

Tytuł Gazeli Rok 2014 został wręczony 362 przedsiębiorstwom z Małopolski, wśród nich jest także Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „PIAST” — w tym gronie zajęliśmy 88 miejsce  a w całej Polsce 1168. Jesteśmy jedną z 19 nagrodzonych Spółdzielni z województwa oraz jedną z sześciu działających w Krakowie.

Ta nagroda pokazuje też olbrzymi wkład członków Spółdzielni systematycznie dbających o prawidłowe wykorzystywanie jej zasobów oraz regulujących swoje zobowiązania finansowe.

  

Szczegółowe informacje na stronie: http://​gazele​.pb​.pl/

Dostęp do MOL-a

Szanowni Państwo!

Przypominamy o możliwości internetowego dostępu do kartotek rozliczeń z tytułu opłat eksploatacyjnych i remontowych, dostępnych dla lokali mieszkalnych.

Osoby zainteresowane powyższą usługą proszone są o kontakt z sekretariatem Spółdzielni, celem pobrania hasła dostępu.

Rozstrzygnięcie konkursu

Uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny, którego przedmiotem było przedstawienie budynków po wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz aranżacji zagospodarowania terenów zielonych w zasobach ZSBM „Piast”. Z nadesłanych do Spółdzielni prac zostały wyróżnione 2 zdjęcia nadesłane przez Panią Ewę Wójcik, obrazujące ogród przy ulicy Zakątek 7, którym opiekuje się Pani Bogdana Kłosińska. Dziękujemy za nadesłane prace.Ogród przy ulicy Zakątek 7

Walne Zgromadzenie Czerwiec 2014

 

Szanowni Państwo

Zarząd ZSBM „Piast” informuje, że w dniu 7 czerwca 2014 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które podjęło następujące uchwały :

 

Uchwała Nr 1/WZ/2014 - 64,29 %

Uchwała Nr 2/WZ/2014 - 68,83 %

Uchwała Nr 3/WZ/2014 - 55,19

Uchwała Nr 4/WZ/2014 - 63,46 %

Uchwała Nr 6/WZ/2014 - 62,82 %

Uchwała Nr 7/WZ/2014 - 59,35 %

Uchwała Nr 8/WZ/2014 - 68,33 %

Uchwała Nr 9/WZ/2014 - 62,71 %

Uchwała Nr 10/WZ/2014 - 67,52 %

Uchwała Nr 11/WZ/2014 - 85,26 %

Uchwała Nr 15/WZ/2014 - 79,58 %

Uchwała Nr 20/WZ/2014 - 56,83 %