Archiwum

 

network monitoring software

Godziny pracy Spółdzielni

                           

Poniedziałek 700 — 1500                                                              Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wtorek 700 — 1500                                                                      przyjmuje strony w każdą przedostatnią

Środa 1000 — 1800                                                                  środę miesiąca w godzinach 1700 — 1800

Czwartek 700 — 1500                                                          w pokoju 12.

Piątek 700 — 1500                                                                       

aaa

Dzień wolny od pracy

Zarząd ZSBM „Piast” uprzejmie informuje, że na podstawie art. 130 par. 2 Kodeksu Pracy, dzień 22 grudnia 2017 roku (piątek) będzie w Spółdzielni dniem wolnym od pracy.

Ewentualne sytuacje awaryjne należy zgłaszać pod numery telefonów służb miejskich oraz firm świadczących usługi w zakresie usuwania awarii w Spółdzielni.

Wykaz firm i telefonów został przekazany do wszystkich mieszkań i wywieszony w gablotach, w klatkach schodowych.

 

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

W związku z rozpoczęciem z dniem 20 września br. sezonu grzewczego przez MPEC. przypominamy, że brak ogrzewania w budynku należy zgłaszać do Pogotowia Technicznego MPEC 993, +48 12 644−18−72.

Przed podjęciem interwencji o braku ciepła prosimy o sprawdzenie czy zawory w mieszkaniu zostały odkręcone.

 

Przypomnienie o legalizacji

ZSBM „Piast” uprzejmie przypomina o upływie w dniu 31 grudnia 2017r. terminu wykonania wymian legalizacyjnych wodomierzy przez użytkowników, którzy otrzymali odrębne powiadomienia
o konieczności przeprowadzenia w 2017 roku legalizacji istniejących wodomierzy z uwagi na utratę ważnej cechy legalizacyjnej.

Informujemy, że wymiana wodomierza może być wykonana przez dowolną firmę  lub osobę świadczącą takie usługi, sporządzając odpowiednie dokumenty (protokół wymiany, wypełniona karta gwarancyjna). Wymiana wodomierza musi być zgłoszona do Spółdzielni, wraz z dostarczeniem w/w dokumentów, celem jego zaplombowania i ujęcia w rejestrze.

Poniżej podajemy przykładowe firmy z których usług można skorzystać celem wykonania tej usługi:

1. „ENBRA” 

12−269−39−44

umówienie terminu  w godz. 7:00 – 15:00

2. Z-d Usług Bud. i Inst. Sanit.  Sławomir Prusak

660−704−003

3. Z-d Inst. Sanit. Wod-kan-gaz i C.O. Ryszard Białka

602−139−257

4. ZIB Jan Hołda

883−753−001

 

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce WAŻNE INFORMACJE oraz INFORMACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW są umieszczane informacje dla mieszkańców. W związku z tym prosimy o zapoznawanie się z nimi na bieżąco.

ZIP HOŁDA — Prace bez dodatkowego wynagrodzenia — RYCZAŁT– nie wymagają potwierdzenia wykonania przez zgłaszającego

ZAKRES PRAC

ZIP HOŁDA — Prace za wynagrodzeniem ZSMB „Piast” na podtawie potwierdzenia wykonania przez zgłaszającego usterkę

ZAKRES  PRAC