Archiwum

 

network monitoring software

Godziny pracy Spółdzielni

                           

Poniedziałek 700 — 1500                                                              Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wtorek 700 — 1500                                                                     przyjmuje strony w każdą przedostatnią

Środa 1000 — 1800                                                           środę miesiąca w godzinach 1700 — 1800

Czwartek 700 — 1500                                               w pokoju 12.

Piątek 700 — 1500

 

 

Przyjęcia stron przez Radę Nadzorczą w dniu 22 października 2014 roku

Ze względu na zebranie z DKM-ami w dniu 22.10.2014 r. przyjęcia stron przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostały odwołane.

W przypadku konieczności spotkania z Przewodniczącym Rady istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu przyjęcia poprzez kontakt mailowy z Przewodniczącym Rady: lp.wo1413898099kark.1413898099tsaip1413898099-mbsz1413898099@ikci1413898099lgerk1413898099o1413898099  lub pośrednio przez sekretarza technicznego Rady: Krzysztof Lesisz — pok. 5, tel. 12 62 335 57, 664 410 590, email: lp.wo1413898099kark.1413898099tsaip1413898099-mbsz1413898099@zsis1413898099el1413898099

Uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny, którego przedmiotem było przedstawienie budynków po wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz aranżacji zagospodarowania terenów zielonych w zasobach ZSBM „Piast”. Z nadesłanych do Spółdzielni prac zostały wyróżnione 2 zdjęcia nadesłane przez Panią Ewę Wójcik, obrazujące ogród przy ulicy Zakątek 7, którym opiekuje się Pani Bogdana Kłosińska. Dziękujemy za nadesłane prace.Ogród przy ulicy Zakątek 7

Spotkanie z Domowymi Komitetami Mieszkańców w dniu 22 października 2014 roku

Zarząd ZSBM „Piast” serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Domowych Komitetów Mieszkańców z Zarządem Spółdzielni, które odbędzie się 22 października 2014 roku o godz. 1700 w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie przy al. Kijowskiej 14.

 

Porządek obrad przewiduje:

 1. Ocena funkcjonowania nowego regulaminu rozliczania kosztów zużycia ciepła na przykładzie rozliczeń za II półrocze 2013 roku.

  Informacja o zmianie zasad rozliczania kosztów zużycia ciepła w 2015 roku.

  Ref. D.Chrapek

   

 2. Przedstawienie możliwości poprawy efektywności działania instalacji c.o. w budynkach.

  Ref. P.Dzięgiel

   

 3. Omówienie wyników przeglądów rocznych budynków, ustalenie terminów uzgadniania planów remontów na 2015 rok.

  Ref. A.Węgiel

   

 4. Ocena funkcjonowania w Spółdzielni ustawy o segregacji odpadów.

  Przedstawienie możliwości likwidacji zsypów na śmieci.

  Ref. B.Gruszczyńska-Frey

   

 5. Dyskusja, wolne wnioski.

   

Walne Zgromadzenie Czerwiec 2014

 

Szanowni Państwo

Zarząd ZSBM „Piast” informuje, że w dniu 7 czerwca 2014 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które podjęło następujące uchwały :

 

Uchwała Nr 1/WZ/2014 - 64,29 %

Uchwała Nr 2/WZ/2014 - 68,83 %

Uchwała Nr 3/WZ/2014 - 55,19

Uchwała Nr 4/WZ/2014 - 63,46 %

Uchwała Nr 6/WZ/2014 - 62,82 %

Uchwała Nr 7/WZ/2014 - 59,35 %

Uchwała Nr 8/WZ/2014 - 68,33 %

Uchwała Nr 9/WZ/2014 - 62,71 %

Uchwała Nr 10/WZ/2014 - 67,52 %

Uchwała Nr 11/WZ/2014 - 85,26 %

Uchwała Nr 15/WZ/2014 - 79,58 %

Uchwała Nr 20/WZ/2014 - 56,83 %