Archiwum

 

network monitoring software

Godziny pracy Spółdzielni

                           

Poniedziałek 700 — 1500                                                              Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wtorek 700 — 1500                                                                     przyjmuje strony w każdą przedostatnią

Środa 1000 — 1800                                                           środę miesiąca w godzinach 1700 — 1800

Czwartek 700 — 1500                                               w pokoju 12.

Piątek 700 — 1500                                                                       

 

 AWARIE:

- wod-kan-gaz, c.o.,centralna woda użytkowa: firma HOŁDA tel: 883 753 001

- elektryczne: firma ELEKTROKAMAR tel: 601 440 558

 

 

 

Informujemy, że do 16 lutego można składać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej”.

http://​krakow​.pl/​p​o​l​e​c​a​m​y​/​1​9​7​5​0​3​,​1​8​3​,​k​o​m​u​n​i​k​a​t​,​_​l​o​b​z​o​w​_​_​_​r​e​j​o​n​_​u​l​_​_​l​o​k​i​e​t​k​a​_​i​_​w​r​o​c​l​a​w​s​k​i​e​j​_​_​_​c​z​e​k​a​m​y​_​n​a​_​u​w​a​g​i​_​d​o​_​p​l​a​n​u​.​h​tml

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..

ZSBM „Piast” zatrudni

Inspektora ds. instalacji gazowych, wod-kan, c.o.

(zobacz szczegóły oferty)

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM RYNKU

KROWODERSKIEGO

 

http://​www​.bip​.krakow​.pl/​?​d​o​k​_​i​d​=​7​0​486

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY TRWA AKCJA ODBIORU NATURALNYCH CHOINEK PRZEZ MPO

http://​www​.radiokrakow​.pl/​w​i​a​d​o​m​o​s​c​i​/​k​r​a​k​o​w​/​w​-​k​r​a​k​o​w​i​e​-​t​r​w​a​-​a​k​c​j​a​-​o​d​b​i​o​r​u​-​c​h​o​i​n​e​k​-​r​a​d​i​o​-​k​r​a​k​o​w​-​t​e​z​-​o​d​d​a​l​o​-​s​w​o​j​e​-​d​r​z​e​w​ko/

Miasto Kraków zorganizowało cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w sprawie kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem spotkań.

http://​krakow​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​1​9​7​2​3​9​,​2​9​,​k​o​m​u​n​i​k​a​t​,​m​i​a​s​t​o​_​w​_​z​i​e​l​e​n​i​_​_​k​o​n​s​u​l​t​a​c​j​e​_​t​r​w​a​j​a​.​h​tml

ZSBM Piast ogłasza przetarg nieograniczony na realizację: 

  1. Konserwacji i remontów bieżących zasobów Spółdzielni w zakresie prac instalacji sanitarnych: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej.
  2. Konserwacji i remontów bieżących zasobów Spółdzielni w zakresie prac instalacji elektrycznej i odgromowej.

 

Nowe Taryfy MPWiK S.A.  oraz MPEC S.A.

Konkurs „Ogrody Sąsiedzkie”

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że mieszkańcy budynku położonego w Krakowie przy ulicy Filareckiej 17a zajęli III miejsce w konkursie „Ogrody Sąsiedzkie” zrealizowanym przez Pracownię Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C.K.Norwida. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć ogrodu wraz z dyplomem.

 

Informacja prasowa: Gazele Biznesu 2014 dla ZSBM „Piast”

 

W tym roku odbyła się jubileuszowa, 15. edycja Gazel Biznesu – rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich polskich przedsiębiorstw, które niezależnie od koniunktury gospodarczej z roku na rok rosną w siłę i stale odnotowują wzrost obrotów. Dane finansowe oraz uczciwość w prowadzeniu interesów sprawdzają i potwierdzają niezależne podmioty gospodarcze. W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy z trzech lat. Obecna edycja weryfikuje finanse za lata 2011–2013.

O tytuł Gazeli Biznesu 2014 mogą się ubiegać Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność przed rokiem 2011 i prowadzą ją nieprzerwanie do dziś, przychody ze sprzedaży w 2011 r. mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych i utrzymano stały wzrost przychodów.

 Na przestrzeni ostatnich lat Spółdzielnia wdrożyła program restrukturyzacyjny co doprowadziło do zwiększenia przychodów z tytułu wynajmu powierzchni komercyjnych o ponad jeden milion złotych. Piast zmniejszył zatrudnienie o blisko 26%. Z działań inwestycyjnych udało się wybudować dwa parkingi oraz przebudować pomieszczenia magazynowe na podziemny parking przy ul. Królewskiej. Wykonano termomodernizację 66 budynków, instalację centralnej ciepłej wody użytkowej w 11 budynkach wielorodzinnych. Dzięki tym działaniom minimalizowane jest ryzyko zatrucia się tlenkiem węgla. Prace te pomogą też w poprawie jakości krakowskiego powietrza. Mniej energii do ogrzania pomieszczeń, mniej pieców gazowych to spadek emisji gazów do atmosfery. W ciągu ostatnich trzech lat zlikwidowanych zostało 450 pieców gazowych głównie na Krowodrzy (84%), Zwierzyńcu (13%) i Starym Mieście (3%). O zakresie i terminach prac decydują mieszkańcy dlatego koniec programu termomodernizacji planowany jest na przestrzeni najbliższych trzech lat a instalacji centralnej ciepłej wody w roku 2020.

Zysk z działalności Spółdzielni jest w całości przekazywany na dopłaty do funduszu eksploatacji dzięki czemu mieszkańcy mają niższe czynsze o 2,42 zł/mkw/miesięcznie. Przykładowe mieszkanie o wielkości 50 mkw korzysta rocznie z dopłaty w wysokości 1452 zł.

 Uroczysta ceremonia wręczenia nagród Gazele Biznesu 2014 odbyła się 28 stycznia 2015 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w krakowskich Czyżynach. Podczas niej nagrodzone zostały najszybciej rozwijające się firmy z województwa małopolskiego.

Tytuł Gazeli Rok 2014 został wręczony 362 przedsiębiorstwom z Małopolski, wśród nich jest także Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „PIAST” — w tym gronie zajęliśmy 88 miejsce  a w całej Polsce 1168. Jesteśmy jedną z 19 nagrodzonych Spółdzielni z województwa oraz jedną z sześciu działających w Krakowie.

Ta nagroda pokazuje też olbrzymi wkład członków Spółdzielni systematycznie dbających o prawidłowe wykorzystywanie jej zasobów oraz regulujących swoje zobowiązania finansowe.

  

Szczegółowe informacje na stronie: http://​gazele​.pb​.pl/

Dostęp do MOL-a

Szanowni Państwo!

Przypominamy o możliwości internetowego dostępu do kartotek rozliczeń z tytułu opłat eksploatacyjnych i remontowych, dostępnych dla lokali mieszkalnych.

Osoby zainteresowane powyższą usługą proszone są o kontakt z sekretariatem Spółdzielni, celem pobrania hasła dostępu.