Archiwum

 

network monitoring software

Godziny pracy Spółdzielni

                           

Poniedziałek 700 — 1500                                                              Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wtorek 700 — 1500                                                                     przyjmuje strony w każdą przedostatnią

Środa 1000 — 1800                                                           środę miesiąca w godzinach 1700 — 1800

Czwartek 700 — 1500                                               w pokoju 12.

Piątek 700 — 1500                                                                       

 

 AWARIE:

ZIB Jan Hołda: c.o., cwu, wod-kan-gaz, elektryka

883 753 001  

12 307 23 28

lp.po1503509332@adlo1503509332h.biz1503509332

pbm-bis Jan Kałwa: ogólnobudowlane

601 440 559

12 681 11 20

INFORMACJA W SPAWIE PLANOWANEGO NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU PRZEKSZTAŁCENIA Z MOCY PRAWA, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

Szanowni Państwo.

Informujemy, że dobiegają końca prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo własności gruntu. Najprawdopodobniej uwłaszczenie z mocy prawa na gruntach pod blokami mieszkalnymi odbędzie się 1 października 2017 roku. Podstawą ujawnienia nowego właściciela w księdze wieczystej nieruchomości będzie stanowiło zaświadczenie o przekształceniu, wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa. Projekt ustawy przewiduje, że właściciele mieszkań, opłatę przekształceniową będą wnosić przez 20 lat a właściciele lokali użytkowych w blokach (w tym garaży wbudowanych) przez 33 lata. Zawracamy uwagę, że projekt ustawy ogranicza liczbę osób, które będą wnosić opłatę przez 20 lat do osób, które w dniu 1 stycznia 2017 roku nie prowadziły w mieszkaniu działalności gospodarczej.

Ustawa nie przewiduje możliwości przekształcenia z mocy prawa gruntów na których znajdują się garaże lub miejsca postojowe.

Projekt przewiduje, że opłata przekształceniowa będzie wynosiła tyle ile roczna opłata za wieczyste użytkowanie w dniu 1 stycznia 2017 roku.

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce WAŻNE INFORMACJE oraz INFORMACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW są umieszczane informacje dla mieszkańców. W związku z tym prosimy o zapoznawanie się z nimi na bieżąco.

ZIP HOŁDA — Prace bez dodatkowego wynagrodzenia — RYCZAŁT– nie wymagają potwierdzenia wykonania przez zgłaszającego

ZAKRES PRAC

ZIP HOŁDA — Prace za wynagrodzeniem ZSMB „Piast” na podtawie potwierdzenia wykonania przez zgłaszającego usterkę

ZAKRES  PRAC

Strona internetowa Spółdzielni

W związku z licznymi głosami podczas Walnego Zgromadzenia Członków ZSMB „Piast” , które odbyło się w dniu 26 listopada 2016 r. w zakresie informacji przekazywanych mieszkańcom.

Zarząd Spółdzielni  podjął decyzję o konieczności modernizacji strony internetowej, wszelkie uwagi w tym zakresie prosimy wysyłać na adres:

                                                          lp.wo1503509332kark.1503509332tsaip1503509332-mbsz1503509332@anor1503509332ts1503509332