Archiwum

 

network monitoring software

Awarie

Zgłaszanie awariiIMG_0007

IMG_0006

Godziny pracy Spółdzielni

                           

Poniedziałek 700 — 1500                                                              Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wtorek 700 — 1500                                                                     przyjmuje strony w każdą przedostatnią

Środa 1000 — 1800                                                           środę miesiąca w godzinach 1700 — 1800

Czwartek 700 — 1500                                               w pokoju 12.

Piątek 700 — 1500                                                                       

 

 AWARIE:

ZIB Jan Hołda: c.o., cwu, wod-kan-gaz, elektryka

883 753 001  

12 307 23 28

lp.po1464710485@adlo1464710485h.biz1464710485

pbm-bis Jan Kałwa: ogólnobudowlane

601 440 559

12 681 11 20

 

 

 

PROJEKTY I POPRAWKI DO UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 4 CZERWCA 2016 r.ZGŁOSZONE PRZEZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W TRYBIE & 101 ust.4,5,6 STATUTU

1. Uchwała Nr 13/WZ/2016.

2.Poprawka Nr 1 do Uchwały 13/WZ/2016

3. Poprawka Nr 1 do Uchwały Nr 7/WZ/2016

4. Poprawka Nr 2 do Uchwały nr 7/WZ/2016

5.Uchwała nr 14/WZ/2016

6.Uchwała Nr 15/WZ/2016

7.Uchwała nr 16/WZ/2016

8.Uchwała Nr 17/WZ/2016

9.Uchwała 18/WZ/2016

10.Uchwała 19/WZ/2016

11.Uchwała 20/WZ/2016

12.Uchwała 21/WZ/2016

13.Uchwała Nr 22WZ/2016

14.Uchwała 23/WZ/2016

15.Uchwała 24/WZ/2016

16.Uchwała 25 /WZ/2016

17.Poprawka Nr 1 do uchwały 16/WZ/2016

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE ZSBM„PIAST” 4 CZERWCA 2016 R.

1.Uchwała 1/WZ/2016

2.uchwała nr 2/WZ/2016

3.Uchwała 3/WZ/16

4Uchwała 4/WZ/2016

5.Uchwała 5/WZ/2016

6.uchwała 6/WZ/2016

7.Uchwała Nr 7/WZ/2016

8Uchwała 8/WZ/2016

9.Uchwała NR 9/WZ/2016

10Uchwała NR 10/WZ/2016

11.Uchwała NR 11 /WZ/2016

12.uchwała nr 12/WZ/2016

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Z.S.B.M. „PIAST ” W KRAKOWIE W DNIU 4 CZERWCA 2016 R.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 4 czerwca 2016 .

 

Kraków, dnia 10 maja 2016 r.

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Piast”

ul. Kazimierza Wielkiego 67   Kraków 30–074

 

Szanowni Członkowie

ZSBM „PIAST” w Krakowie

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z § 99 i § 100 Statutu Spółdzielni  Zarząd  zwołuje Walne Zgromadzenie ZSBM „PIAST” na dzień 4 czerwca 2016 r. o godzinie 1000, które odbędzie się w Centrum Kongresowym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego przy Al. 29 Listopada 46.

UWAGA:

Do Centrum Kongresowego można dojechać autobusami linii nr  105, 129, 139, 159.

Dojazd samochodem z al. 29 Listopada vis ā vis ul. Wileńskiej.

Przypomina się o konieczności posiadania ze sobą dowodu osobistego oraz numeru członkowskiego.

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 4.06.2016 r. :

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Komisji Wnioskowej.

4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 13 czerwca  2015 r.

6. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2015 r.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2015 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią Biegłego Rewidenta.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres kadencji 2015/2016.

9. Informacja Zarządu ZSBM „PIAST”  o realizacji wniosków i zaleceń wynikających z lustracji za lata 2012–2014 .

10. Dyskusja w ramach punktów 6, 7, 8, 9.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a)      sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2015 .

b)      sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015,

c)      sprawozdania  z działalności Rady Nadzorczej za okres kadencji 2015/2016.

12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu za rok 2015.

13. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów do Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających,  przeprowadzenie wyborów.

14. Przedstawienie Planu Strategicznego Spółdzielni na lata 2016–2020 . Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2016 – 2020 .

15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań na finansowanie dociepleń budynków w roku 2017.

16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Andrzeja Krawca od uchwały Nr  16/2016 Rady Nadzorczej z dnia 24 lutego 2016 roku wykreślającej w/w z rejestru Członków Spółdzielni.

17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Anny Chrobak od  uchwały Nr 8/2016 Rady Nadzorczej z dnia 24 lutego 2016 roku wykluczającej w/w ze Spółdzielni.

18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Danuty Hyli od uchwały Nr 13/16 Rady Nadzorczej z dnia 24 lutego 2016 roku wykreślającej w/w z rejestru Członków Spółdzielni.

19. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marka Klinka od  uchwały nr 31 /2016 Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2016 roku wykluczającej w/w z rejestru Członków Spółdzielni.

20. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez Członków Spółdzielni w trybie § 101 ust 4 i 5 Statutu.

21. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

22. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Spółdzielni www​.zsbm​-piast​.krakow​.pl znajdują się

- statut ZSBM „Piast”,

- regulamin Walnego Zgromadzenia,

- projekty uchwał od 17 maja 2016 roku

Członkowie Spółdzielni mają  prawo zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w biurze Spółdzielni przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 tj.:

- statut ZSBM „Piast”,

- regulamin Walnego Zgromadzenia,

- projekty uchwał od 17 maja 2016 roku

 

Wyżej wymienione dokumenty będą dostępne w biurze Spółdzielni od 17 maja 2016 roku w pokojach nr 8,13,17 w godzinach od 1100 – 1700 w środy, natomiast w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 800 – 1400.

 

 

                                                                   ZARZĄD  ZSBM  „PIAST”:

 

 

Zjednoczona Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Piast” ogłasza:

Przetarg nieograniczony na realizację  w 2016 roku instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej dla  wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Królowej Jadwigi  77 w Krakowie.  

(zobacz szczegóły)

Nowe Taryfy MPWiK S.A.  oraz MPEC S.A.