Archiwum

 

network monitoring software

zyczenia-wielkanocne

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w gronie rodzinnym oraz dużo zdrowia i pogody ducha wszystkim spółdzielcom życzą Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”

Spotkanie Członków Domowych Komitetów Mieszkańców

Zarząd ZSBM ?Piast? serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Domowych Komitetów Mieszkańców z Zarządem Spółdzielni, które odbędzie się 9 kwietnia 2014 r. o godz. 1700 w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie przy al. Kijowskiej 14.

 

Porządek obrad przewiduje:

1)      Informacja   Zarządu o realizacji w ramach planu pięcioletniego 2009–2013 wniosków  wynikających z przeprowadzonej Analizy Strategicznej SWOT.

                                                                                  Ref.  Roman Skrobiszewski

                                                                               

2)      Dyskusja i sprecyzowanie najważniejszych problemów Członków Spółdzielni wymagających rozwiązania przez Zarząd w latach 2014–2018

 • ustalenie sposobu rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich wśród mieszkańców danej nieruchomości,
 • ustalenie tempa modernizacji budynków w ramach uchwalenia maksymalnej stawki na fundusz remontowy,
 • ustalenie sposobu uzgadniania planu remontów na lata 2014–2018,
 • ustalenie sposobu uzgadniania nie standardowych  zleceń w ramach kosztów eksploatacji,
 • ocena obowiązujących zasad parkowania samochodów na nieruchomościach wspólnych,
 • ocena obowiązujących regulaminów Porządku Domowego i Domowych Komitetów Mieszkańców.

 

3)      Informacja o realizacji programu centralna ciepła woda

 • koszty eksploatacji,
 • koszty instalacji.

                                                                    Ref. Przemysław Miłoń, Aleksander Węgiel

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie ZSBM „Piast” które podjęło następujące uchwały:

Pawilon Piast

U_10005_PAWILON

TOP0008

U_10002

U_10000_PAWILON

PLAC PRZED PEWEXEM ? PAWILON PIAST

Plac przed Pewexem to teren z olbrzymim potencjałem ale obecnie zaniedbany. Przygotowywane projekty, wizualizacje i plany mają na celu przywrócenie tego miejsca lokalnej społeczności, stworzenie przyjaznego centrum spotkań.

Walne Zebranie Członków Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano — Mieszkaniowej Piast w roku 2012 przyjęło plan strategiczny. Dwa jego punkty odnoszą się do zagospodarowania terenu
tzw. parkingu przed Pewexem :

 1.  Punkt III Pozyskanie nowych lokali użytkowych, ust. 1 Budowa nowego pawilonu handlowego przy ul. Królewskiej.
 2. Punkt IV Rozwój infrastruktury ust. 2 Budowa parkingu podziemnego przy ul. Królewskiej

Na tej podstawie w porozumieniu z Radą Nadzorczą, Zarząd ZSBM ?Piast? w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zlecił przygotowanie koncepcji i uzyskanie prawomocnej decyzji ustalającej Warunki Zabudowy dla planowanego zamierzenia. W trakcie trwania procedury w Urzędzie Miasta Krakowa, Wydział Architektury i Urbanistyki, ZSBM ?Piast? przeprowadziła szerokie konsultacje z Spółdzielcami. To Mieszkańcy określili charakter zabudowy jaka ma powstać w tym miejscu, współtworząc obecny kształt wydanych Warunków Zabudowy.

Po uzyskaniu tej decyzji, Zarząd ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pawilonu w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę. Przystąpiło do niego 15 pracowni architektonicznych. Decyzją komisji przetargowej, zatwierdzonej przez Zarząd, wygrała firma ION Architekci http://​ionarchitekci​.pl/, która zaproponowała największą ogólnodostępną przestrzeń publiczną. Przed podjęciem dalszych decyzji koncepcja została przedstawiona w trakcie kolejnych spotkań z mieszkańcami i uzyskała ich przychylną opinię. Także Rada Nadzorcza na jednym z posiedzeń jednogłośnie i w pełnym składzie poparła ideę budowy w tym miejscu pawilonu z podziemnym parkingiem.

Zgodnie z Warunkami Zabudowy wydanymi w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK w tym miejscu może powstać budynek o długości elewacji frontowej 120 m, wysokości 8 m z lokalnym przewyższeniem do 11,5 m, z zielenią stanowiącą 20% terenu oraz możliwością zabudowy 52% powierzchni. Pomimo takich zapisów Warunków Zabudowy, zaproponowane rozwiązania urbanistyczne pozwalają stworzyć ?Plac przed Pewexem?. Staje się on ogólnodostępnym placem miejskim przed Pawilonem PIAST. Zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Królewskiej i Alei Kijowskiej wyznaczy centrum dzielnicy.

Plac przed Pewexem wraz z przyległymi terenami to 3500 mkw ogólnodostępnej przestrzeni, która po latach zaniedbania, ogrodzenia, zasłonięcia reklamami, może wrócić do mieszkańców. Plac ten będzie bezpośrednio przylegał do Pawilonu PIAST — piętrowy pawilon handlowy z dachem wykonanym w technologii dachu zielonego (pokrytym żywą roślinnością) i podziemnym parkingiem. Na dolnej kondygnacji przewidziane są punkty handlowe dostępne bezpośrednio z poziomu chodników. Górna kondygnacja przeznaczona jest na spożywcze delikatesy.

Sam budynek zaprojektowany jest jako monolityczna bryła ustawiona na szklanych ścianach. Ma podkreślić jak ważne jest to miejsce dla Krowodrzan, co potwierdza m.in. ulokowanie węzła komunikacyjnego ? tramwaj, autobus, ciągi piesze, planowana ścieżka rowerowa, handlowa natura parterów przy ul. Królewskiej czy placu Nowowiejskiego, powiązania z strefami rekreacji ? Młynówka Królewska, Park Krakowski, Park Vincentego a Paulo i WKS Wawel. To także dominanta krowoderskich wieżowców czyli Biprostalu i przyległych budynków mieszkalnych.

Największe place Krakowa tworzono z myślą o ich funkcji handlowej.
Wytyczone zostały po to aby mieszkańcy mogli tam robić zakupy. Rynek Główny, Mały Rynek,
Plac Wolnica, Plac Matejki, Rynek Podgórski, Plac na Groblach, Plac Bohaterów Getta to miejsca gdzie na początku był handel. Stary Kleparz, Nowy Kleparz, Plac Imbramowski, Rynek Dębnicki, Plac Nowowiejski, Plac na Stawach, Nowy Plac to miejsca gdzie te tradycje wciąż są obecne.
Grzegórzecka Hala Targowa to tutaj po raz pierwszy w Krakowie wybudowano piętrowy pawilon handlowy do dzisiaj służący mieszkańcom. Takich obiektów w Polsce: Gdańsk, Gdynia, Chorzów, Warszawa, Wrocław, Łódź, czy Europie powstało wiele. Były to na ówczesne czasy obiekty nowoczesne i chętnie odwiedzane przez kupujących. Czas upływa, warunki handlu się zmieniają, wymagania klientów rosną, dlatego też Spółdzielcy chcą w tym miejscu obiektu, z którego będą sami mogli korzystać oraz czerpać wymierne korzyści finansowe. Dochody z wynajmu zostaną przeznaczone na obniżenie stawek eksploatacyjnych jakie ponoszą mieszkańcy.

W trakcie inwestycji planuje się także modernizację obecnie istniejącego ciągu handlowo-usługowego i włączenie go do strefy publicznej. Specjalnie w tym celu zmniejszono zabudowę dolnej kondygnację aby także lokale dawnego Pewexu nadal były łatwo dostępne dla klientów.
Aktualnie mieści się w nich drogeria, restauracja, sieć kurierska, sklep odzieżowy, oddziały banków.

Termin rozpoczęcia prac uwarunkowany jest od uzyskania ostatecznej decyzji Pozwolenia na Budowę a zakończenie planowane jest na koniec roku 2015. Wcześniej bo już w roku 2014 zostanie dokończona termomodernizacja krowoderskiego Manhatanu czyli trzeciego wieżowca będącego w zasobach Spółdzielni budynku przy ul. Nowowiejskiej 11.

Zakończona została już modernizacja obiektów biurowych (Biprostal) a planowane zakończenie termomodernizacji wysokościowców ZSBM ?Piast? oraz przedstawianą inwestycję należy uznać, że rewitalizację tego miejsca ? powrót przestrzeni do strefy miejskiej, podniesienie standardu technicznego, przyjęcie nowych funkcji i obciążeń związanych z rozwojem dzielnicy. To modernizacja obszaru, na które mało kto teraz spogląda, odzyskanie tej przestrzeni to otwarcie się na potrzeby realizacji potrzeb lokalnej społeczności.

Czas przypomnieć o zapomnianym potencjale tego miejsca. Pora skończyć z kurczakiem, parkanem i reklamami. Czas stworzyć obszar, który przyciągnie ludzi dla miejsca, przestrzeni i tego jakie daje możliwości. To nie może być betonowa pustynia tylko punkt, który będzie charakterystycznym i łatwo rozpoznawalnym miejscem. Zamiast umawiać się pod Adasiem niech Krowodrzanie zaczną umawiać się pod wierzbą, na Placu przed Pewexem ?

W najbliższym czasie zostaną przedstawione kolejne informacje i wizualizacje mające na celu przybliżyć Państwu tą inwestycję.

 

Krótka charakterystyka techniczna:

 • ilość kondygnacji   ? 2 naziemne + podziemny garaż
 • powierzchnia handlowa    ? 2 900 m2
 • powierzchnia zabudowy   ? 2 050 m2
 • powierzchnia ogólnodostępnego terenu przy pawilonie    ? 3 500 m2
 • powierzchnia ?Placu przed Pewexem?    ? 1?500 m2
 • powierzchnia biologicznie czynna      ? 1?200 m2 = 30%

Mając na uwadze te dane można jasno stwierdzić, że będzie to obiekt większy o 50% niż Pawilon Handlowy — ul. Kazimierza Wielkiego 117.

 

Walne Zgromadzenie

Szanowni Członkowie

ZSBM ?PIAST? w Krakowie

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 99 i § 100 Statutu Spółdzielni  Zarząd  zwołuje Walne Zgromadzenie ZSBM ?PIAST? na dzień 30 listopada 2013 r. o godzinie 1000, które odbędzie się w Centrum Kongresowym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego przy Al. 29 Listopada 46.

 

UWAGA:

Do Centrum Kongresowego można dojechać autobusami linii nr  105, 114, 129, 139, 159.

Dojazd samochodem z Al. 29 Listopada vis ? vis ul. Wileńskiej.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

1)           Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2)           Przyjęcie  porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.

3)           Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Statutowej.

4)           Przyjęcie  protokołu  z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 15 czerwca 2013 r.

5)           Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności Walnego Zgromadzenia.

6)           Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Statutu Spółdzielni.

7)           Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

8)           Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań na finansowanie dociepleń budynków w roku 2014.

9)           Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości  lokalowej  położonej przy ul. Mlaskotów 3/9.

10)         Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej położonej w budynku przy ulicy  Łokietka 19/10.

11)         Informacja  Zarządu o realizacji Planu Strategicznego Spółdzielni na lata 2013–2015 w zakresie budowy pawilonu handlowego przy ulicy Królewskiej.

12)         Rozpatrzenie  projektów uchwał zgłoszonych przez Radę Nadzorczą w trybie  § 101 ust. 4  Statutu.

13)         Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni w trybie § 101 ust 4,5 Statutu.

14)         Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

15)         Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał zgłoszone  przez Radę Nadzorczą w trybie § 101 ust. 4 Statutu:

Projekty uchwał zgłoszone przez Członków Spółdzielni w trybie § 101 ust. 4, 5 Statutu:

 Członkowie Spółdzielni mają  prawo zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w biurze Spółdzielni przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 tj.:

- statut ZSBM ?Piast?,

- regulamin Walnego Zgromadzenia,

- projekty uchwał od  6 listopada  2013 r.

 

Wyżej wymienione dokumenty będą dostępne w biurze Spółdzielni od dnia  6 listopada  

2013 r. w pokojach nr 8,13,17 w godzinach od 1100 ? 1700 w środy, natomiast w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 800 ? 1400.

Harmonogram wymiany podzielników

Plik do pobrania